Tidig konceptbild på det nya Gamla torg. Illustration: White arkitekter

Utveckling av Gamla torg i Hörby

Hur ska Hörbys viktigaste plats se ut och upplevas? Gamla torg är en viktig symbol för bilden av Hörby. En snabb internetsökning på ordet Hörby ger påfallande många bildträffar på just Gamla torg.

Det är en plats som har alla förutsättningar för att bli ett av Sveriges finaste småtorg med sina vackra omkringliggande byggnader, närheten till kyrka och de gamla stråken.

Under 2018 kommer Gamla torg att förändras och den öppna ytan förvandlas till en gemensam mötesplats. Här ska människor vistas och mötas.

Trygga och trivsamma väntmöjligheter

Det kommer att bli enklare och säkrare att ta sig till bussen till fots eller med cykel när Gamla torg förändras. Ytor kommer att frigöras och göras tillgängliga för fler. Möjligheterna blir också bättre för mötesplatser som uteserveringar.

Det kommer fortfarande att finnas möjlighet att parkera vid Gamla torg, även om antalet platser minskas. Istället ser man över möjligheten att skapa fler parkeringsplatser vid Nya torg, så att det fortfarande kommer att vara nära gångavstånd till butiker för dig som använder bil.

Byggprojekt
bygghörby.se

Hörby växer. Läs mer om byggprojekten på webbplatsen bygghörby.se