Lågehallarna - en modern anläggning för idrotten

Hörby har en stark idrottstradition med många aktiva föreningar. De nya Lågehallarna kommer att bli en modern mötesplats, där idrottsutövare ges goda möjligheter att utvecklas.

Den nya anläggningen kommer förutom idrottshallar även att innehålla fler och nya omklädningsrum, café med tillhörande sociala ytor samt utrymme för skola och föreningsliv.

Entreprenörer: NCC och NIRAS 

Klart: Hösten 2019.

Byggprojekt
Bygghörby.se

Hörby växer. Läs mer om byggprojekten på webbplatsen bygghörby.se