Skiss på de nya LÅgehallarna

Arkitektskiss: Tengbom

Lågehallarna - en modern anläggning för idrotten

Hörby har en stark idrottstradition med många aktiva föreningar. De nya Lågehallarna kommer att bli en modern mötesplats, där idrottsutövare ges goda möjligheter att utvecklas.

Den nya anläggningen kommer förutom idrottshallar även att innehålla fler och nya omklädningsrum, café med tillhörande sociala ytor samt utrymme för skola och föreningsliv.

Nuvarande Lågehallarna är byggda på 1960- respektive 1980-talet. De är slitna och behöver rustas upp.

Entreprenörer: NCC och NIRAS 

Klart: Hösten 2019.

Projektledare