Illustration: Uulas arkitekter AB 

Skogsgläntans förskola - nya avdelningar och säkrare infart

Det är allt fler barn som behöver förskoleplats i takt med att Ludvigsborg växer. Skogsgläntans förskola byggs därför ut med två nya avdelningar.

Husbygget påbörjas i oktober 2017. Det kommer även att anläggas en ny infart vid Stallbackevägen. Det innebär att skog röjs och att det också kommer att dras en cykelbana för säkrare infart till förskolan.

Under arbetet flyttas de tillfälliga modulerna temporärt.

Totalentreprenör: Järletoft Bygger AB.

Klart: sommar 2018.