Trollbäckens förskola

På den här sidan kan du följa arbetet med Trollbäckens lokaler.

Här publicerar vi information allt eftersom det kommer nya beslut, eller finns annat att berätta. Du som är vårdnadshavare får även information från förskolans personal via Unikum.

Ombyggnad av Trollbäcken

Bakgrunden är att Hörby kommun har undersökt fastigheten efter synpunkter på lukt i huset. Mätresultaten visade att det finns problem med lukt från träskyddsbehandlade takstolar, råspont och spånplattor.

Trollbäckens förskola kommer därför antingen att behöva helrenoveras eller byggas om för att helt komma tillrätta med luktproblemen. Vi tittar på vad som är lämpligast ur ett långsiktigt perspektiv.

Förskolans verksamhet kommer under tiden att behöva flytta till tillfälliga lokaler.

Statusuppdatering (2018-02-16)

  • Kommunen utreder vilka ersättningslokaler som är lämpligast för Trollbäckens verksamhet. Alternativen står mellan att hyra tillfälliga paviljonger eller att hitta lämpliga lokaler bland kommunens befintliga fastigheter.
  • Kommunen utreder samtidigt vad som är lämpligast på lång sikt: helrenovering eller nybyggnation.