Gällande detaljplaner

Hörby tätort tillsammans med en stor del av kommunens mindre orter omfattas helt eller delvis av detaljplaner. Det samma gäller för flertalet stug- och fritidshusområden runt om i kommunen samt för vissa verksamheter. 

Vill du veta vad som gäller för just din fastighet är du välkommen att kontakta oss på Planering & Utveckling i Hörby kommun. Tänk på att du behöver kunna ange din fastighetsbeteckning.

Arbete med att ta fram nya detaljplaner pågår kontinuerligt. Information om dessa finns under pågående planer.​​​

Kontakta oss
Planarkitekt

Andrea Eriksson
Telefon: 0415 - 37 83 22

Planarkitekt

Malin Karlsson
Telefon: 0415 - 37 83 11