Pågående detaljplaner

Här publiceras de detaljplaner som är utskickade på samråd och granskning. Just nu är inga detaljplaner utskickade på samråd eller granskning.

 

Kontakta oss
Planarkitekt

Malin Karlsson
Telefon: 0415 - 37 83 11

Planarkitekt

Andrea Eriksson
Telefon: 0415-37 83 22