Bostäder och verksamheter​

Här kan du följa vårt arbete med översiktsplan 2013 gällande bostäder och verksamheter.

Kartorna visar eventuella utredningsområden för bostäder respektive verksamheter för tätorten, Osbyholm och Ringsjöstrand samt Ludvigsborg.

Tyck gärna till om var du tycker att vi ska utveckla Hörby kommun med bostäder och verksamhetsområden.

Skicka gärna dina synpunkter och kommentarer till oss på antingen facebook eller genom mail till planochbygg@horby.se. OBS, vi kommer att ta del av inkomna synpunkter men inte besvara dem.

 

Hörby tätort

Osbyholm och Ringsjöstran

Ludvigsborg

 
Kontakta oss
Stadsarkitekt

Dick Bengtsson
Telefon: 0415 - 37 83 05
 

Planarkitekt

Caroline Kroeker
Telefon: 0415 - 37 83 01