Hörby, den lokala tillväxtmotorn

Att utveckla tillväxt och service i hela kommunen är Hörby tätorts främsta uppgift som lokal tillväxtmotor. En mångfald i fråga om boende, arbetsplatser, kultur, handel, nöjen och andra verksamheter gör att Hörby utvecklas till en nyskapande tätort, samtidigt som orten behåller sin historiska grund.

Hörby centrum ska vara den självklara mötesplatsen och vardagsrummet för alla människor oavsett kön, ålder eller ursprung. Det ska vara tryggt och säkert att vistas i Hörby under alla tider på dygnet. Stadsmiljön ska ha hög kvalitet, god tillgänglighet och en stark småskalig stadskaraktär där torgen, parkerna och åpromenaden längs Hörbyån möter den omgivande naturen.

Hörby tätort har förutsättningarna

Hörby tätort har alla förutsättningar för att vara en drivande och attraktiv tillväxtmotor för hela kommunen. Genom att marknadsföra tätortens småstadskaraktär och strategiska läge, i kombination med invånarnas entreprenörsanda, kan vi öka dess attraktivitet som handels-och företagscentrum och stärka Hörbys position som nav i mittskåne.