Infrastruktur

Här kan du följa vårt arbete med översiktsplan 2013 gällande infrastruktur.

Kartorna visar tre alternativa sträckningar av Diagonalen, fem alternativa sträckningar av Sydostlänken samt två alternativa sträckningar av omläggningen av väg 23.

Vad anser du om de olika alternativen och vilka alternativa sträckningar föredrar du?

Tyck gärna till och lämna dina synpunkter och kommentarer till oss på antingen facebook eller via mail till planochbygg@horby.se. OBS, vi kommer att ta del av inkomna synpunkter men inte besvara dem.

 

 Väg 23 och E22

Diagonalen

 Sydostlänken

 
Kontakta oss
Stadsarkitekt

Dick Bengtsson
Telefon: 0415 - 37 83 05

Planarkitekt

Caroline Kroeker
Telefon: 0415 - 37 83 01