Kärnorna, byarna och omlandet

Genom en väl utvecklad koppling och ett gott samarbete mellan kärnorna, de mindre byarna och omlandet skapar vi bättre förutsättningar för att utveckla och bibehålla en levande landsbygd med god service i strategiska lägen. Historiskt kulturlandskap, böljande fält, ädellövskogar, Linderödsåsen och de levande byarna är några unika kvaliteter som landsbygden i Hörby kommun kan erbjuda.

Genom att ta tillvara och utveckla det unika i varje ort och inom varje område kan vi främja exempelvis utveckling, hälsa, integration, jämlikhet, trygghet och tolerans.

Landsbygden har möjligheterna

Ungefär hälften av Hörby kommuns befolkning bor utanför tätorten. Landsbygden är också mycket attraktiv för dem som söker sig till kommunen, både som turister och som inflyttare. Ett väl fungerande, rikt nätverk av service runt om i kommunen är därför viktigt för att nå målet om att hela Hörby kommun ska utvecklas och leva. I detta har kommunen ett stort ansvar men det är främst invånarna själva som vet vad som behövs för att utveckla sin by och sitt omland.
 
Stoltheten över sin by och sin kommun är den bästa grunden för att skapa en positiv utveckling och den mest effektiva marknadsföringen av en landsbygd med framåtanda.