Sammanfattande karta

Här kan du följa vårt arbete med den nya översiktsplanen, Översiktsplan 2013. Kartan nedan visar samtliga utredningsområden för bostads-, verksamhets- och industriområden samt alternativa dragningar av väg 23, Diagonalen och Sydostlänken. 

Tyck gärna till om hur du tycker Hörby kommun ska utvecklas fram till 2045.

Skicka dina synpunkter och kommentarer till oss på antingen facebook eller genom mail till planochbygg@horby.se. OBS, vi kommer att ta del av inkomna synpunkter men inte besvara dem.


Kontakta oss
Stadsarkitekt

Dick Bengtsson
Telefon: 0415 - 37 83 05

Planarkitekt

Caroline Kroeker
Telefon: 0415 - 37 83 01