Enskilt dricksvatten

Du som har egen brunn ansvarar för vattenkvaliteten och skötseln själv. Vattnet i din brunn kan förändras med tiden av olika anledningar vilket gör att du regelbundet behöver se till din dricksvattenbrunn. Livsmedelsverket rekommenderar att provtagning av vattnet i enskilda brunnar görs vart tredje år.

Provtagning

För att ta prov på vattnet i din brunn kontaktar du valfritt laboratorium för beställning och analysering av dricksvattenprov. Om du väljer att anlita det laboratorium, Alcontrol, som Hörby kommun har avtal med kan du lämna in provflaskor på kommunhuset för vidaretransport till laboratoriet. Inlämningsdag är helgfria tisdagar innan klockan 12. Notera att när du beställer hos Alcontrol skickas provflaskorna hem till dig. Väljer du ett annat laboratorium gäller andra förutsättningar och du kan inte lämna in dina provflaskor i kommunhuset för vidaretransport.

Gratis prov om du har barn under 1 år

Blivande föräldrar och familjer med barn upp till 1 år erbjuds en gratis analys av sitt enskilda dricksvatten. I detta särskilda så kallade "spädbarnsprov" ingår mikrobiologisk analys samt analys av ammoniumkväve, nitratkväve, nitritkväve och fluoridhalt. Bygg & Miljö är uppdragsgivare för denna typ av prov vilket innebär att du både hämtar och lämnar in dina provflaskor i kommunhuset. Inlämningsdag är helgfria tisdagar innan klockan 12.

Vad betyder resultaten från provtagning av bakterier?

Om vattnet är otjänligt på grund av för mycket bakterier bör man undersöka varför och åtgärda det. I väntan på åtgärd kan vattnet kokas innan det används för att dricka eller laga mat. För mycket bakterier beror nästan alltid på att brunnen inte är tät mot vatten som rinner in från markytan eller mot smuts (jord, damm) som kommer ner i brunnen ovanifrån.

Nitrat, nitrit och ammonium

För mycket nitrat eller ammonium är inte farligt i sig. Nitrit är däremot farligt om det finns för mycket i dricksvatten. Vatten med för mycket nitrat bör inte ges till barn under 1 år. Det är svårt att göra något åt brunnsvatten som har för mycket nitrat. Det man kan göra är att påverka hur åkermarken används där det vatten kommer ifrån som så småningom når brunnen. 

Kontakta oss
Bygg & Miljö

Expedition
Telefon: 0415- 37 83 10