Aktuella ärenden

Här publiceras handlingar i ärenden som är aktuella för prövning av anmälan enligt Miljöbalken och ansökan om bygglov. Eventuella synpunkter ska lämnas skriftligt, till någon av adresserna till höger. Information finns också för ärenden som miljönämnden och byggnadsnämnden fattat beslut om samt uppförda vindkraftverk.

Aktuella ärenden för yttrande

Inga aktuella ärenden just nu.

Ärenden där beslut fattats under de tre senaste åren

Sallerup 5:10 - 1 st

- Dom i Mark- och miljödomstolen januari 2017. Överklagande från bolaget avslås. Länsstyrelsens beslut står fast.
- Länsstyrelsen förbjöd uppförandet av vindkraftverk december 2015.
- Miljönämnden fattade beslut om försiktighetsmått december 2014. 
- Byggnadsnämnden beviljade bygglov december 2014.


Ulatofta 5:21 - 1 st

- Dom i Mark- och miljödomstolen januari 2017. Överklagande från bolaget avslås. Länsstyrelsens beslut står fast.
- Länsstyrelsen förbjöd uppförandet av vindkraftverk december 2015.
- Miljönämnden fattade beslut om försiktighetsmått december 2014. 
- Byggnadsnämnden beviljade bygglov december 2014.

Gunnarp 1:3 - 3 st

- Dom i Mark- och miljödomstolen juni 2016. Överklagandet från bolaget avslås. Miljönämndens och byggnadsnämndens beslut står fast.
-Länsstyrelsen avslår bolagets överklagande i december 2016.
- Miljönämnden beslutade om förbud att uppföra vindkraftverk mars 2015.
- Byggnadnämnden beslutade om avslag på ansökan om bygglov att uppföra vindkraftverk mars 2015.

Ormastorp 3:4 - 2 st

- Länsstyrelsen avslår bolagets överklagande juni 2016. Miljönämndens och byggnadsnens beslut står fast.
- Miljönämnden beslutade om förbud att uppföra vindkraftverk augusti 2015.
- Byggnadsnämnden beslutade om avslag på ansökan om bygglov att uppföra vindkraftverk augusti 2015.

Elestorp 1:13, Tormastorp 1:12 - 3 st

- Dom i Mark- och miljödomstolen maj 2017. Överklagandet från bolaget avslås.
- Länsstyrelsen avslår bolagets överklagande juni 2016.
- Miljönämnden beslut om förbud att uppföra vindkraftverk augusti 2015.
- Byggnadsnämnden beslutade om avslag på ansökan om bygglov att uppföra vindkraftverk augusti 2015.

Uppförda vindkraftverk i Hörby kommun (fastigheter)

Årröd 3:29

Huggelseke 2:32

Bessinge 10:1

Bessinge 3:15

Lyby 51:1

Lyby 53:1

He 3:3

Köinge 8:2  

Kontakta oss
Bygg & Miljö

Expedition
Telefon: 0415-37 83 10
 
Hörby kommun
Bygg & Miljö
242 80  Hörby