Bygga, riva och förändra

Obs! Från och med 1 juli 2018 så gäller nya regler för när du får använda ditt lov. Det innebär i korthet att du får börja bygga tidigast fyra veckor efter att bygglovet kungjorts. Det krävs även att du har fått ett startbesked. Läs mer på boverkets hemsida.

För dig som går i tankar att bygga kan det vara svårt att veta vilka lov, tillstånd och anmälningar som krävs för att t ex bygga om, bygga till eller ändra en lokals användningssätt.

I Hörby kommun ansvarar Bygg & Miljö för frågor som ryms inom Plan- och bygglagen så som bygglov, anmälan samt förhandsbesked.

Bygglovsbefriande åtgärder 

Vissa åtgärder utföras utan bygglov. Dessa åtgärder kräver fortfarande en anmälan till kommunen och ett startbesked innan byggnation får påbörjas.

Ny plan- och bygglag

Plan- och bygglagen (PBL) bestämmer bland annat hur ett bygglov ska ges och vilka krav som kan ställas på det som byggs.

Mer information

Plan- och bygglagen

Bygglovsbefriande åtgärder, mer information

Kontakta oss
Bygg & Miljö

Besöks- och telefontid
Måndag, onsdag och torsdag kl 10-12
Tisdag 14.30-16 (juni, juli, augusti)
 
Expedition
Telefon: 0415 - 37 83 00