Då behövs en anmälan

En del åtgärder kräver enbart anmälan. I de åtgärder som kräver bygglov behandlas anmälan som en del av lovet.

De allra flesta arbeten som påverkar en byggnads inre delar kräver att du lämnar in en anmälan.

Anmälan behövs för:

  • Rivning av byggnad eller del av byggnad.

  • Ändring av byggnad som innebär att konstruktion av bärande delar berörs, eller byggnadens planlösning påverkas avsevärt.

  • Installation eller väsentlig ändring av hiss, eldstad, rökkanal eller ventilation.

  • Nyinstallation eller väsentlig ändring av VA-installationer.

  • Väsentlig ändring av en byggnad som påverkar brandskyddet.

  • Underhåll av byggnader med särskilt bevarandevärde.

  • Nybyggnad eller väsentlig ändring av små vindkraftverk. 

I anmälan beskriver du byggnadens tekniska utförande och vilken kontroll och tillsyn som kommer att göras i byggprojektet.

Du får inte börja byggnadsarbetet innan du fått startbesked. 

Mer information

Blanketter

Blanketter för anmälan

Kontakta oss
Bygg & Miljö

Besöks- och telefontid
Måndag, onsdag och torsdag kl 10.00-12.00
Tisdag 14.30-16 (juni, juli, augusti)

Expedition
Telefon: 0415-37 83 00
E-post: byggochmiljo@horby.se