Bygglov

När du ska bygga nytt, bygga om eller bygga till behöver du i de flesta fall söka bygglov. Innan åtgärden kan påbörjas måste du få ett startbesked av kommunen.

För att säkerställa att du som byggherre tar ditt ansvar utövar kommunen tillsyn genom bygglovsansökan, krav på kontrollansvar, tekniskt samråd och kontrollplan.

Andra tillstånd du kan behöva

Om du till exempel vill slå ut en bärande vägg, dra in nytt vatten och avlopp eller installera en braskamin behöver du anmäla det till kommunen innan du gör det. 

Mer information om när anmälan behövs

Om du ska göra om din enskilda avloppsanläggning behöver du tillstånd från kommunen innan du gör det.

Mer information om enskilda avloppsanläggningar

Om du kommer att bedriva miljöstörande eller hygienisk verksamhet (frisör, fotvård) i lokalen kan du behöva anmäla det till kommunen.

Mer information för dig som vill driva hygienisk verksamhet

Om du kommer att bedriva livsmedelsverksamhet lokalen måste du registrera den hos kommunen.

Mer information för dig som vill driva livsmedelsverksamhet 

Kontakta oss!
Bygg & Miljö

Besöks- och telefontid
Måndag, onsdag och torsdag kl 10.00-12.00
Tisdag 14.30-16 (juni, juli, augusti)
 
Expedition
Telefon: 0415 - 37 83 00

Byggnadsinpektör

Kristine Zetterström
Telefon: 0415 - 37 80 48

Bygglovshandläggare

Kajsa Blomberg
Telefon: 0415 - 37 83 05