Friggebod

En friggebod är en mindre komplementbyggnad till ett en- eller tvåbostadshus. Det måste därför finnas ett sådant bostadshus på tomten när du börjar bygga din friggebod. Friggeboden ska vara fristående och kan inte byggas ihop med en annan byggnad.

Även om du inte behöver söka bygglov finns det andra krav i plan- och bygglagen som måste vara uppfyllda.

Du får utan bygglov i omedelbar närhet av bostadshuset uppföra

  • en eller flera friggebodar om

    • den sammanlagda byggnadsarean av alla friggebodar på tomten inte är större än 15,0 kvm

    • högsta höjd från mark till taknock inte överstiger 3,0 meter. Höjden beräknas från markens medelnivå invid byggnaden

Mer information