Förhandsbesked

Om man har planer på att bygga något som kräver bygglov på en obebyggd tomt kan man först söka förhandsbesked. I förhandsbeskedet prövas om det man vill bygga, till exempel en villa, kan tillåtas på platsen. Då får man tidigt reda på om det man planerar att bygga överhuvudtaget är möjligt att bygga på den platsen.

Om platsen är lämplig att bygga på, ger byggnadsnämnden ett positivt förhandsbesked. Är den olämplig får man ett negativt förhandsbesked. När man har fått ett positivt förhandsbesked har man två år på sig att söka bygglov.

Kontakta oss
Bygg & Miljö

Besöks- och telefontid
Måndag - fredag kl 10.00-12.00

Expedition
Telefon: 0415-37 83 00
E-post: byggochmiljo@horby.se

Byggnadsinpektör

Kristine Zetterström
Telefon: 0415 - 37 80 48

Bygglovshandläggare

Kajsa Blomberg
Telefon: 0415 - 37 83 05