Adresser & lägenhetsnummer

Aktuella och rätt adresser med koppling till geografin är grundläggande för en rad verksamheter i olika delar av samhället. Adresserna knyter samman personer, företag och verksamheter med platsen. Hörby kommuns kartavdelning (Geoinfo Mittskåne) kan hjälpa dig att få rätt adress.

Belägenhetsadress 

Alla byggnader där det bor människor eller där man ägnar sig åt någon form av verksamhet (undantaget ekonomibyggnader för jordbruk) ska ha en adress. En belägenhetsadress anger var en plats finns och ska hjälpa en besökare att hitta platsen. Belägenhetsadressen är bland annat viktigt för larmcentralen, räddningstjänsten, polisen, sophämtning, taxi, hemtjänst med flera.

Det är fastighetsägarens ansvar att skylta med adressnumret vid bland annat entré, port och varuintag. Kommunen ansvar för skyltning av gatunamn och adresser.

Kommunen beslutar om belägenhetsadresser och uppdaterar dem i ett landsomfattande adressregister som administreras av Lantmäteriet. Adresser i Hörby sätts enligt Svensk Standard för belägenhetsadresser (SS 637003:2007). 
En fullständig belägenhetsadress ska vara unik och bestå av namnen på:
  • Kommunen
  • Kommundelen
  • Adressområdet (gatan, vägen eller byn)
  • Adressplatsen (nummer)

Postadress

Belägenhetsadress är inte samma sak som postadress. Postadress anger platsen till vilken posten skall skickas. Posten AB beslutar om postnummer och postort.

Lägenhetsregister

Om det i en byggnad finns fler än en bostadslägenhet med samma belägenhetsadress ska fastighetsägaren föreslå ett lägenhetsnummer för varje lägenhet enligt lägenhetsregistrets standard. Lantmäteriet har upprättat registret och det är kommunerna som ska se till att det är uppdaterat. För att kunna hålla registret aktuellt, är ägare av flerbostadshus eller småhus med mer än en lägenhet enligt lagen om lägenhetsregister (2006:378) skyldiga att rapportera alla förändringar av lägenheter till kommunen.

Uppgifter till lägenhetsregistret ska lämnas när lägenheter byggs, rivs eller förändras på annat sätt. Rapporteringen sker oftast i samband med bygglov.

Fastighetsägaren ska informera de boende om lägenhetsnumren och de ska finnas uppsatta dem i byggnaden.

För att registrera lägenheter i registret måste det fastigheten ha en belägenhetsadress som fastställts av kommunen.

Mer information

Lantmäteriet, information om adressuppgifter
Lantmäteriet, information om lägenhetsregister
Skatteverket, information om folkbokföring på lägenhet
Svensk adressändring AB
Notisum, Lag om Lägenhetsregister (2006:378)

Kontakt
Geoinfo Mittskåne

Beställning:
gis@geoinfomittskane.se

Plan- och GISchef
Trine Nykjär Strunck
 
Kart- och mätningsingenjör
Tarek Ghandour
 
Kart- och mätningsingenjör
Eva Malmberg