Fastigheter, lantmäteri och kartor

Hörby kommuns kartavdelning (Geoinfo Mittskåne) kan ta fram och erbjuda många olika typer av kartor och grundinformation. De vanligaste är primärkaror, översiktskartor, ortsfoton och belägenhetsadresser samt annat som är knutet till dessa. Vi gör också olika typer av beräkningar, mätningar, analyser och 3D-visualiseringar.

Vi tar fram kartor både digitalt och på papper. Det digitala kartmaterialet från kommunens geografiska databaser utgör stommen för att kunna skapa kartor och analyser för olika ändamål, till exempel samhällsplanering, projekteringsunderlag, adressering med mera.

 
Kontakt
Geoinfo Mittskåne

Beställning:
gis@geoinfomittskane.se

Trine Nykjär Strunck
Plan- och GISchef
trine.nykjar.strunck@geoinfomittskane.se
Telefon: 0413-284 89
 
Tarek Ghandour
Kart- och mätningsingenjör
tarek.ghandour@geoinfomittskane.se
Telefon: 0413-284 83
 
Eva Malmberg
Kart- och mätningsingenjör
eva.malmberg@geoinfomittskane.se
Telefon: 0413-284 88