Livsmedel och hälsa

Hörby kommun kontrollerar regelbundet verksamheter och anläggningar där livsmedel hanteras och säljs. Bland annat kontrolleras industrier, butiker, restauranger, torg- och gatuhandel. Det finns krav på dig som företagare i livsmedelsbranschen att registrera din verksamhet och bedriva egenkontroll.

Det finns många saker du som privatperson kan göra för att hantera din mat säkrare i hemmet. Tips och råd har bland annat tagits fram av Livsmedelsverket, Konsumentverket, Livsmedelssverige, Astma- och allergiförbundet och Jordbruksverket.

Hörby kommun arbetar också med hälsoskyddsfrågor rörande inomhusmiljöproblem. Vi har tillsyn på förskolor och skolor, badanläggningar, hyresfastigheter och andra offentliga lokaler.

 
 
 
 
Kontakta oss
Bygg & Miljö

Expedition
Telefon: 0415-37 83 10
E-post: byggochmiljo@horby.se