Folköl

Folköl är ett samlingsbegrepp på öl som innehåller mellan 2,25 och 3,5 volymprocent alkohol. Bygg & Miljö i Hörby kommun har tillsyn på försäljning av folköl i detaljhandeln.

Både Hörby kommun och polisen har rätt att utföra tillsyn i butikslokalerna.

Generella regler vid försäljning av folköl

  • När du som konsument köper folköl i butik ska du ha fyllt 18 år. Den som säljer folköl till dig har rätt att begära legitimation.
  • Försäljare av folköl har rätt att neka försäljning om kunden är påverkad av alkohol och andra droger.
  • Försäljaren har också rätt att neka köpet vid misstanke om vidareförsäljning till minderårig, så kallad langning. 
  • I butik där folköl sker ska försäljning av livsmedel finnas.

Mer information

Kontakta oss
Bygg & Miljö

Expedition
Telefon: 0415 -37 83 10
E-post: byggochmiljo@horby.se