Legionella

Legionellabakterier finns naturligt i bland annat jord, vattendrag och grundvatten och bakterien är inte farlig för människor i den miljön. Det är när bakterierna finns i stillastående vatten med temperaturer kring 40 grader som bakterierna kan bli så många att de orsakar problem. Människor kan drabbas av legionärssjuka genom att andas in vattendimma som innehåller legionellabakterier. 

Vattendimma bildas överallt där vatten tappas ur ledningsnät, till exempel duschar och kranar, bubbelbad, kyltorn med mera. Normalt sett får man inte legionärssjuka genom att dricka vatten och sjukdomen smittar inte från person till person.

Vad är legionella – legionärssjuka?

Legionärssjuka är en form av lunginflammation som orsakas av legionellabakterier. Oftast är det människor med nedsatt motståndskraft på grund av rökning, ålder, sjukdom som blir sjuka. De flesta som utsätts för bakterien insjuknar inte. Vilka som utvecklar legionärssjuka beror främst på mängden bakterier och på individens motståndskraft.

Vad kan du göra för att förhindra Legionella?

Det är viktigt att hålla koll på vattentemperaturerna. Kallt vatten ska vara kallt (under 20 grader) och varmvattnet ska vara varmt (lägst 50 grader vid tappstället). Legionellabakterien trivs bäst i en vattentemperatur mellan 20 till 45 grader och det temperaturintervallet ska man undvika. Duschar som sällan används bör spolas ur innan man använder dem, så att gammalt vatten som stått stilla i ledningarna en längre inte används vid duschning.

Temperatur på varmvattnet

Temperaturen på varmvattnet ska vara lägst 50 grader vid varje tappställe/kran/dusch m.m. Det innebär att temperaturen på det utgående vattnet från varmvattenberedaren måste vara högre, minst 60 grader eller ännu varmare om ledningarna är långa mellan varmvattenberedaren och tappställena.

Som en akut åtgärd rekommenderas en höjning av temperaturen i varmvattenberedaren till minst 70 grader, och en spolning av alla tappställen i minst tio minuter. Som förebyggande åtgärd rekommenderas 60 grader i varmvattenberedaren och lägst 50 grader på alla tappställen.

Mer information

Boverket, information om legionella

Folkhälsomyndigheten, information om legionella

Information om legionella (öppnas i nytt fönster)