​Skadedjur & ohyra

Skadedjur och ohyra kan skapa problem för de boende i en fastighet genom att angripa livsmedel, textilier eller träslag. Mjölbaggar, silverfiskar, ängrar, myror och flugor räknas som ohyra. En insekt klassas som ohyra när den finns på olämplig plats i olämpligt antal. Detsamma gäller för skadedjur.

Möss, råttor, sorkar, kråkor, måsar och vissa duvarter är exempel på skadedjur. Vilda djur som rådjur, grävlingar och vildkatter räknas också som skadedjur om de skapar problem vid din bostad, bland annat genom att smutsa ner.

Ansvarig för sanering

Om du som fastighetsägare har problem i din fastighet ska du kontakta ditt försäkringsbolag och kontrollera att du har en skadedjursförsäkring. Därefter kontaktar du det saneringsföretag som försäkringsbolaget rekommenderar.

Hyresgäster som har problem med skadedjur eller ohyra i sin bostad eller inom fastigheten ska kontakta värden, förvaltaren eller bostadsrättsföreningens ordförande. Det är fastighetsägaren, förvaltaren eller bostadsrättsföreningens styrelse som har det huvudsakliga ansvaret för saneringen. Om problemet inte åtgärdas kan anmälan göras till Hörby kommun.

Äger du en villa eller ett radhus ansvarar du själv för att hålla skadedjur och ohyra borta. En skadedjursförsäkring kan ingå i din villa- eller hemförsäkring. Kontakta dock alltid ditt försäkringsbolag innan du beställer sanering. 

Åtgärder mot skadedjur

Håll rent i bostadsutrymmen, lagerlokaler och liknande, så att insekter inte får chans att föröka sig. 

Fastigheten bör vara råttsäkrad så att gnagare inte kan komma in. Soprummen ska vara täta och soptunnorna bör alltid vara hela. Detsamma gäller för komposter.

Vid större angrepp av skadeinsekter eller skadedjur bör kontakt tas med det saneringsföretag som ditt försäkringsbolag rekommenderar.

Sanering med bekämpningsmedel på allmän plats måste göras av ett saneringsföretag. De bekämpningsmedel som används ska vara godkända av kemikalieinspektionen.

Mer information

Anticimex, information om skadedjur (öppnas i nytt fönster)

Folkhälsomyndigheten, information om skadedjur (öppnas i nytt fönster)

Kemikalieinspektionens informationsblad "Hus utan lus" (öppnas i nytt fönster)

Information om skadedjur och ohyra (öppnas i nytt fönster)