Tobak

Vid försäljning av tobaksvaror finns en del regler att följa. Det är förbjudet att sälja till personer som är under 18 år. Både kommunen och polisen har rätt att utföra tillsyn i butikslokaler.

Exempel på regler vid försäljning av tobak:

  • Försäljning av tobaksvaror får inte ske till den som är under 18 år.

  • Den som säljer tobaksvaror ska begära av den som är under 25 år att visa legitimation om att de fyllt 18 år. Det ska finnas väl synliga skyltar om 18 års gräns såväl vid försäljningsplatsen som vid kassan.

  • Det är inte tillåtet att sälja styckvis av cigaretter (tobaksvaror) till konsumenter.

  • Förpackningarna får inte innehålla färre än 19 cigaretter.

  • Märkning och varningstext ska vara på svenska.

Rökning är förbjuden bland annat inom

  • Skolgårdar och på motsvarande områden utomhus vid förskolor och fritidshem.

  • I restauranger och på andra serveringsställen, utom när serveringen sker utomhus. Vid uteservering ska inte den ickerökande behöva passera de som röker för att komma in i restaurangen.

  • Vid allmän sammankomst eller en offentlig tillställning eller i andra lokaler där allmänheten har tillträde till lokalerna.

Mer information

Kontakta oss
Bygg & Miljö

Expedition
Telefon: 0415 -37 83 10
E-post: byggochmiljo@horby.se