Samhällsbyggnadsvision

Förändringar i samhället sker automatiskt medan förbättringar kräver aktiva val. För att nå målen ska Hörby kommun arbeta kontinuerligt och strategiskt med samhällsbyggnadsvisionen som utgångspunkt. Kommunens nya samhällsbyggnadsvision Vårt Hörby – En nära och naturskön kommun med unika livsmiljöer driven av kreativitet, gemenskap och framtidstro ska vara vägledande i allt från riktlinjer till genomförande inom all stadsbyggnad framöver.

Hörby kommuns samhällsbyggnadsvision har tagits fram för att framhäva dynamiken mellan byarna, tätorten och omlandet samt hur detta kan påverka planeringen för bostadsbyggande, verksamheter, handel, grönstruktur, infrastruktur och service i kommunen.

Visionen vilar på en struktur illustrerad som sex kugghjul där vart och ett symboliserar en funktion eller ett temaområde. För att helheten ska fungera och utvecklingen drivas framåt krävs att delarna driver på varandra mot gemensamma mål.

Läs hela Samhällsbyggnadsvisionen

Tillvägagångssätt

Samhällsbyggnadsvisionen har arbetats fram i samarbete med bl.a. medborgare, barn och ungdomar, tjänstemän, politiker, föreningar och företagare. Under fyra workshops har över 100 personer fått lämna synpunkter inom sex temaområden.
 
Du hittar mer information om de olika områdena via länkarna nedan.
  1. Hörby tätort, den lokala tillväxtmotorn
  2. Kärnorna, byarna och omlandet
  3. Upplevelsen av Ringsjön och den unika, varierande naturen
  4. Hållbara, attraktiva kommunikationer och infrastruktur
  5. Det aktiva företagslivet
  6. Kommunens liv och innehåll