​Det aktiva företagslivet

Hörbys läge centralt i Skåne och i knutpunkten mellan två stora trafikleder är en perfekt bas för entreprenad-, transport- och logistikföretag. Närheten till ESS, Max IV och den starka forskningskulturen i Lund skapar förutsättningar för etablering av företag med anknytning till dessa anläggningar. Arbetsmarknaden i Skåne är stark och stabil samtidigt som en stor del av Hörbys invånare är sysselsatta inom kommunens gränser.

Hörbys storlek, täthet och mångfald av människor, varor och tjänster ger ekonomisk utveckling. Samtidigt är det viktigt att attrahera många olika människor till Hörby och regionen för att klara efterfrågan på kvalificerad arbetskraft till näringslivet.

Företagarna har kreativiteten

Hörby kommun präglas av en stark företagsanda och ett utpräglat entreprenörskap. Orten har en lång tradition som företagscentrum med ett brett tjänsteutbud, marknader och handel. Kreativiteten och framtidsvisionerna inom företagslivet är motorn för utveckling och tillväxt i ett sammanhang där kommunens främsta roll är att bidra med mötesplatser, hög servicegrad, infrastruktur och bredband i syfte att stimulera näringslivets positiva utveckling.