Kommunens liv och innehåll

Vi ska stärka Hörby kommun som en öppen, nyskapande och nära plats i Skåne med möjlighet för människor att förverkliga sina drömmar. Kommunens liv och innehåll ska präglas av kreativitet, öppenhet och tolerans där mångfalden skapar nya idéer.

Boende och verksamma i kommunen ska känna trygghet, glädje och stolthet över att kalla sig Hörbybor och besökare ska uppleva kommunen som öppen och välkomnande och som en plats att återvända till.

Tillsammans har vi möjligheterna

Kommunen planerar för och sätter ramarna för den framtida utvecklingen genom sin strategiska planering av boende, verksamheter och servicefunktioner. Det är invånarna som har förutsättningarna och möjligheterna att fylla vardagen i Hörby med liv och innehåll. Genom att arbeta tillsammans kan vi skapa förutsättningar för en levande kommun med hög livskvalitet och plats för alla.