Kommunikationer och infrastruktur

Attraktiva kommunikationer stärker banden mellan Skånes regionala tillväxtmotorer, regionala kärnor och mindre byar och de är därmed viktiga för utvecklingen i Hörby kommun. Ökad tillgänglighet kan stärka näringsliv, sysselsättning, utbildning, kultur och turism regionen, och därmed även Hörby kommun.

Hörby kommuns närhet till hela Skåne och Öresundsregionen, storstadsmiljöerna, kultur, upplevelser och arbetstillfällen gör det attraktivt att bo i kommunen inom rimliga pendlingsavstånd. Likaså har Skåne nära till Hörby.

Hörby kommun har närheten

En kommun med Hörbys flerkärniga struktur behöver bra kollektivtrafik, gena gång- och cykelvägar och snabb uppkoppling för att hela kommunen ska vara attraktiv att bo och arbeta i. I Hörby kommun är det nära till det mesta men förutsättningarna för framtidens infrastrukturlösningar behöver tydliggöras och utvecklas.

Kommande satsningar på effektivare förbindelser innebär att Hörby blir en starkare kommunikationspunkt i Skåne med ökad tillväxtkraft. Bredbandsutbyggnad, starkare kollektivtrafiknät och gång-och cykelvägar mellan kommunens kärnor skapar goda förutsättningar för utveckling av boendemiljöer, företags- och besöksnäringen, ett minskat bilberoende och därmed också en minskad klimatpåverkan.