​Ringsjön och den unika, varierande naturen

I övergången från södra Skånes odlingslandskap till Linderödsåsens kuperade skogslandskap breder Ringsjön ut sig som en skimrande pärla, omgiven av ett spännande och omväxlande mosaiklandskap.

Att bo och verka med ett vackert natur- och kulturlandskap runt knuten är något som Hörbyborna ser som en självklarhet, men som invånarna i stora delar av Skånes storstadsregioner och södra grannländer saknar. Sammanhållna grönområden har stora ekonomiska, sociala, ekologiska och kulturhistoriska värden, och ger dessutom förbättrad folkhälsa.

Landskapet har kvaliteterna

Inom Hörby kommun finns unika förutsättningar för ett utvecklat samspel mellan människa och natur. Närheten till naturen, dess rika utbud av upplevelser och höga natur-och kulturvärden bidrar starkt till kommunens attraktivitet.

Genom att värna de bullerfria och nattmörka områdena på Linderödsåsen, Ringsjöns vatten och de vidsträckta skogsområdena kan vi skapa förutsättningar för att invånare och besökare även i framtiden kan njuta av vacker fågelsång, bad och gnistrande stjärnhimmel i en ostörd miljö.