Frimii - fritid med idrottslig inriktning!

Går du i klass F-6 och tycker att det är roligt med idrott och lek?

Frimii är fritidsverksamheten som erbjuder alla barn i kommunen
en möjlighet till rörelseglädje genom idrott och lek av alla dess slag.
Vi fokuserar på spontanidrott framför tävlingsinriktad idrott
och bara fantasin sätter gränser för våra olika aktiviteter!
 
Läs gärna mer på vår hemsida till höger.