Lotteritillstånd

För att ideella föreningar ska få sälja lotter till allmänheten krävs tillstånd.

I Hörby kommun handläggs lotteritillstånd på Kultur- och fritidsförvaltningen.
Normal handläggningstid är upp till 2 veckor.

Varje förening har en kontrollant som är utsedd av kommunen. Kontrollanten har den löpande kontakten med föreningen vid start av lotterier och vid redovisningar.
 
Läs mer om lotterier på Lotteriinspektionens webbplats
Där hittar du även lotterilagen, föreskrifter och allmänna råd.
Erika Wetterholtz
Handläggare
0415-37 82 49
0733-318 249
E-post E-post