Häst i Hörby kommun

Sedan mitten av 90-talet har flera aktörer i Skåne arbetat för att starta samarbeten kring hästrelaterade frågor. En fråga som blivit alltmer intressant är hur man hanterar tillgängligheten för och till ridning.

Skåne är ett av de län i Sverige som är som mest hästtätt, samtidigt som det är det län som har lägst tillgänglighet på allemansrättslig mark. Detta tillsammans skapar ett stort behov av att arbeta med lösningar för tillgänglighet för ridning.

Som ett resultat av dessa samarbeten finns nu en fyra mil lång rid- och körled i Hörby kommun, samt två stycken ridslingor. Rid- och körleden är sammanbunden med Hässleholms kommuns Rid- och körled och Perstorps kommuns Rid- och körled i ett nätverk av mer än 30 mil rid- och körleder. Ridslingorna, som är ca 17 km långa, lämpar sig bra för dagsturer.
 
Genom att kommunen satsar på ridturism gynnas folkhälsan med ett aktivt friluftsliv, natur- och kulturvärden uppmärksammas och landsbygden blir mer levande. Att kunna rida från ort till ort ger en unik upplevelse av landskapets rika variationer.
Hästverksamhet i Hörby kommun

 
Vill er verksamhet synas här?
Kontakta Erika Wetterholtz 0415-37 82 49.

Allemansrätten