Hörby kommuns rid- och körled

Hörby kommuns rid- och körled är resultatet av ett LEADER-projekt där flera kommuner i Skåne Nordost gick ihop i förhoppning om att skapa en sammanhängande ridled i stora delar av Skåne. Projektets syfte var att skapa möjligheter för företagande och fritidsverksamet med hästinriktning.

Hörby kommun hoppas att med rid- och körlederna kbild1 led.jpgunna visa på ett gott exempel på hållbar utveckling samt att öka medvetenheten om hästens betydelse för tillväxt på landsbygden avseende företagande och friluftsliv. Genom att kommunen satsar på ridturism gynnas folkhälsan med ett aktivt friluftsliv, natur- och kulturvärden uppmärksammas och landsbygden blir mer levande. Att kunna rida från ort till ort ger en unik upplevelse av landskapets rika variationer.

Hörby kommuns rid- och körled är en ca fyra mil lång led i Hörby kommun som är sammanbunden med Hässleholms kommun och Perstorps kommun i ett nätverk av mer än 30 mil rid- och körleder.

Mer information om Hässleholms led finner du på följande länk.

 
Mer information

Hörby kommun samarbetar med organisationen Sweden by Horse för marknadsföring och samarbete mellan företagare kring leden. Läs mer om detta på hemsidan www.swedenbyhorse.com