Parker och lekplatser

Tekniska kontoret har ansvaret för skötsel av kommunens parker och lekplatser.

Parker, lekplatser och grönområden ska skötas så att de fyller sina funktioner ur såväl estetiska, sociala och ekologiska aspekter. Ytorna ska ge ett prydligt och välvårdat intryck och växterna ska må väl och utvecklas positivt. Målet är att skapa miljöer där människor kan trivas och må bra.

Den gröna miljön har stor betydelse för människors livskvalitet och hälsa. Som positiva effekter av vistelse i park och natur kan nämnas förbättrad kondition och rörlighet, minskad stress och ökad kreativitet. För barn är gröna miljöer oöverträffade när det gäller lek, fysisk träning och inlärning. För de äldre ges möjlighet till promenader, eller en stunds vila på en bänk i attraktiv miljö. Utemiljön skall skötas så att den är intressant och trygg att vistas i för både stora och små. Samtidigt ska ytorna vara funktionella för oss att sköta och underhålla.

 Lekplatser       

Tekniska kontoret har arbetat fram en Lekplatsplan för att ge svar på frågor om kommande upprustningar för att tillgodose säkerhetskraven enl. EN 1176 -1177 (Europanormen) samt en del framtida underhållsåtgärder av lekplatserna.

 
Kontakta oss
Tekniska kontoret

Arbetsledare Anders Jönsson
Telefon: 0415-183 37