I skolan

Risken för brand i skolan är störst när skolorna står tomma under lov och i samband med skolstart. Det finns flera åtgärder att göra för att minimera risken.

  • Ta bort brännbart material kring byggnader.

  • Lås fast sopkärl och förvara dem minst fem meter från byggnader.

  • Se till att containrar regelbundet töms från brännbart material och placeras minst fem meter från byggnader. Låsta containrar försvårar att material plockas ur dem.

  • Kontrollera belysningen kring byggnader och se till att den fungerar.

  • Försvåra möjligheten att ta sig upp på byggnadernas tak.

  • Stäng alla dörrar inuti byggnaderna för att begränsa brand och rökspridning.

  • Kontrollera att korridorer är fria från brännbart material.

  • Kontrollera att inbrotts-, utrymnings-, brandlarm fungerar.