Om olyckan är framme

Om du eller någon i din närhet drabbas av en olycka kan det innebära stora förändringar och kris. Då behövs stöd både från samhället och anhöriga.

Efter en brand genomförs en restvärdesräddning för att minska vatten- och rökskador på materiella ting. Det täcks av ditt försäkringsskydd.

Restvärdesledaren hjälper dig i det akuta skedet med exempelvis kontakt med föräkringsskadereglerare samt ytterligare akuta restvärdesåtgärder.

Vid en trafikolycka är Räddningstjänstens främsta uppgift att omhänderta den drabbade på ett så varsamt sätt som möjligt. Vi klipper till exempel upp bilar för att inte förvärra skadan på den drabbade, och spärrar av vägen för att skapa en trygg och säker platsför både drabbade och räddningspersonal.

Hit kan du vända dig

Efter en olycka kan det vara skönt att prata med någon. Om du har behov av stödjande samtal står flera organisationer till ditt förfogande:

  • Jourhavande präst nås på larmnumret: 112

  • Nationella hjälplinjen erbjuder stöd- och krissamtal: 020-22 00 60

  • Jourhavande medmänniska tar emot samtal om t.ex. ensamhet, sorg och sjukdom: 08-702 16 80