Din säkerhet

Många olyckor sker i hemmet och på fritiden och en vanlig orsak till brand och olyckor är slarv och bristande kunskap. Därför är det viktigt att veta hur du kan skydda dig själv, din familj och dina vänner. Om olyckan trots allt är framme är det viktigt att veta vad du ska göra.

På hemsidan hjärtstartarregistret.se finns det en överblick av var du kan hitta närmaste hjärstartare, 

I hemmet

Många bränder startar på spisen. Vi tipsar om brandrisker och hur du åtgärdar dem. Om det ändå börjar brinna vill vi att du ska veta hur du agerar. Och att du har rätt brandskydd hemma för att tidigt bli varnad och kunna släcka branden.

Säkerhet i hemmet, mer information

På fritiden

Många olyckor sker på fritiden och de varierar beroende på säsong. Sommar och vår vill vi gärna bada, åka båt och elda vilket medför ökade risker. På hösten och vintern tänder vi gärna ljus. Det finns mycket att göra för att begränsa risken för olyckor.

Säkerhet på fritiden, mer information

I skolan

Risken för brand i skolorna är störst när de står tomma under lov och i samband med skolstart. Det finns flera åtgärder som kan göras inför lovet för att minska risken.

Säkerhet i skolan, mer information

På företaget

Du som företagare behöver också veta du förebygger en brand eller begränsar skador till följd av en brand. Vissa företag hanterar också farliga ämnen som kräver särskild kunskap eller tillstånd.

Säkerhet på företaget, mer information