BoRätt – energieffektivisera för framtiden

Är ni en bostadsrättsförening eller är du en fastighetsägare och vill få hjälp med att spara energi?

Energi- och klimatrådgivarna i Eslöv, Hörby, Höör och Sjöbo kommun genomför under 2017 ett gemensamt projekt med fokus på att hjälpa till med detta. Projektet heter BoRätt – energieffektivisera för framtiden – och finansieras av Energimyndigheten.

Vad ingår i projektet?

I projektet kommer det att erbjudas 2-3 föredrag, studiebesök hos andra bostadsrättsföreningar, fastighetsägare och företag, samt en Energi- och klimatmässa.

Det är helt kostnadsfritt att delta i projektet och man förbinder sig inte till att vidta några åtgärder.

Kanske vill ni veta mer om energieffektivisering, egen elproduktion så som solenergi, uppvärmningssystem, styrning och val av belysning, tvättstugor, ventilation eller utbyta erfarenheter med andra bostadsrättsföreningar och fastighetsägare.

Om ni har gjort en stor energibesparing och vill visa andra föreningar och fastighetsägare vid ett studiebesök, eller presentera era resultat som ett gott exempel, så får ni också gärna höra av er.

Så anmäler du dig

Uppge föreningens eller fastighetsägarens namn och adress, kontaktperson, e-post och telefonnummer till energi- och klimatrådgivaren för att anmäla ditt intresse att delta i projektet BoRätt.

Kontakt
Energirådgivare

Anna-Karin Nilsgart
Telefon: 0415-37 83 03