Asbest och eternit

Eternit, som ofta finns i form av takplattor, är asbest blandat med cement. Asbest är idag ett totalförbjudet material bestående av små mineralfibrer, och som var väldigt populärt på grund av dess brandskyddande, värmeisolerande och bullerdämpande egenskaper. Asbestens fibrer kan frigöras vid bearbetning (exempelvis rivning). Dessa fibrer är hälsofarliga att andas in, och kan vid inandning ge bland annat lungcancer. Därför är det viktigt att hantera eternitplattor och annat med asbest försiktigt så att fibrerna inte virvlar omkring.

Om du märker att en privatperson hanterar asbest på ett för allmänheten hälsofarligt sätt vill vi att du kontaktar oss på Bygg & Miljö. Om det är ett företag hänvisas ärendet till Arbetsmiljöverket.

Mer information

Information om eternit och asbest [Läs]  (pdf 729 kB)

 
Kontakta oss
Bygg & Miljö

Expedition
Telefontid måndag-fredag kl 10-12
Telefon: 0415-37 83 10