Badvatten

I Hörby kommun finns flera ställen för dig som vill bada, bland annat Lågedammsbadet och Ringsjöstrand. Miljönämnden är tillsynsmyndighet för samtliga strand- och bassängbad i Hörby kommun.

Bassängbad

I Hörby kommun finns Lågedammsbadet som är öppet för allmänheten. Fritidskontoret ansvar för skötsel och drift.

Bassängbadvatten och luften i ett inomhusbad kan innehålla en mängd olika ämnen som kan påverka människor. För att minimera risken att någon blir sjuk är det viktigt att det finns fungerande reningsanläggningar samt att prover tas för att kontrollera vattnets kvalitet.

Strandbad

I Hörbys strandbad tas det under sommarmånaderna prover. Badplatsen vid Ringsjöstrand ansvarar kommunledningskontoret för. 

Badplatsen rapporteras analysresultat från strandbad i sjöar och hav i olika kommuner. Där kan du söka information om badvattenkvalitet, temperatur, algblomning m.m.

 
Kontakta oss
Bygg & Miljö

Expedition
Telefontid måndag-fredag kl 10-12
Telefon: 0415-37 83 10