Folköl

Folköl är ett samlingsbegrepp på öl som innehåller mellan 2,25 och 3,5 volymprocent alkohol. Miljönämnden har tillsyn på försäljning av folköl i detaljhandeln.

Både miljönämnden och polisen har rätt att utföra tillsyn i butikslokalerna. Övrig tillsyn av alkohollagen (ex. serveringstillstånd) utförs av socialnämnden i Hörby.

Generella regler vid försäljning av folköl

  • När du som konsument köper folköl i butik ska du ha fyllt 18 år. Den som säljer folköl till dig har rätt att begära legitimation.

  • Försäljare av folköl har rätt att neka försäljning om kunden är påverkad av alkohol och andra droger.

  • Försäljaren har också rätt att neka köpet vid misstanke om vidareförsäljning till minderårig, så kallad langning. 

  • I butik där folköl sker ska försäljning av livsmedel finnas.

 

 
​​​
Kontakta oss
Bygg & Miljö

Expedition
Telefontid måndag-fredag kl 10-12
Telefon: 0415-37 83 10

Livsmedelsinspektör

Christoffer Höstgren
Telefon: 0415-37 82 67