Hygienlokal

Till hygienlokaler räknas alla lokaler där yrkesmässig hygienisk behandling utförs.Exempel på sådana verksamheter är akupunktur, fotvård, piercing, hårvård, hudvård, solarium, massage och tatuering.

Som kund hos en hygienlokal ska du kunna känna dig säker på att t ex hygienrutiner finns, så att du inte riskerar att bli sjuk.

Företagare

Funderar du på att starta eller driver du redan någon typ av hygienlokal , finns regler och tips under fliken Hygienlokal under Företagare.

Kontakta oss
Bygg & Miljö

Expedition
Telefontid måndag-fredag kl 10-12
Telefon: 0415-37 83 10