Receptfria Läkemedel

Receptfria läkemedel som köps i detaljhandel ska vara oöppnade och det ska alltid finnas med en bipacksedel. Om du behöver råd om ett visst läkemedel kontakta ett apotek då butiksinnehavaren sällan har de kunskaper som farmaceuten.

Om det är fel på ett läkemedel lämna tillbaka det till butiken eller Apoteket, likaså när bäst före datumet gått ut på ett receptfritt läkemedel. Kasta det inte i soporna! Läkemedel som inte använts ska alltid återlämnas till Apoteket.

Om du vill framföra klagomål på hantering av receptfria läkemedel kan du kontakta Bygg & Miljö som ansvarar för tillsyn av receptfria läkemedel i Hörby kommun.

Mer information

Läkemedelsverket, information om receptfri handel 

Kontakta oss
Bygg & Miljö

Expedition
Telefontid måndag-fredag kl 10-12
Telefon: 0415-37 83 10

Hälsoskyddsinspektör

Christoffer Höstgren
Telefon: 0415-37 82 67