Information om tobaksvaror och rökning

Vid försäljning av tobaksvaror finns en del regler att följa. Här hittar du en sammanfattning av tobakslagen.

Försäljningsregler för tobak:

  • Tobaksvaror får inte säljas till någon som inte fyllt 18 år. ´

  • Den som säljer tobaksvaror är skyldig att försäkra sig om att köparen fyllt 18 år. Om det finns tveksamhet om köparens ålder ska legitimation begäras. Folkhälsomyndighetens allmänna råd är att alltid begära legitimation om kunden ser ut att vara under 25 år. Om kunden inte kan visa upp giltig legitimation ska försäljning nekas.

  • En tobaksvara får inte säljas eller lämnas ut om man misstänker att den kommer att lämnas över till en person under 18 år (det kallas "langning").

  • Det ska finnas en tydlig och klart synlig skylt eller dekal med information om åldersgränsen i anslutning till kassan.

  • Alla tobaksvaror och örtprodukter för rökning ska ha hälsovarningar. Hälsovarningarna ska vara på svenska

  • Marknadsföringen får inte vara påträngande, uppsökande eller uppmana till bruk av tobak.

  • Den som säljer tobak ska ha särskild kontroll (egenkontroll) över försäljningen och ansvara för att det finns ett lämpligt egenkontrollprogram.

  • En butiksägare som säljer tobak ska ge sin personal den information och det stöd som behövs för att personalen ska kunna följa reglerna i tobakslagen och tillhörande föreskrifter.

Kontakta oss
Bygg & Miljö

Expedition
Telefontid måndag-fredag kl 10-12
Telefon: 0415-37 83 10

Livsmedelsinspektör

Christoffer Höstgren
telefon: 0415-37 82 67