Miljöpris & miljöstipendium

Hörby kommuns miljöpris och miljöstipendium instiftades 1994 och delas sedan 1995 traditionsenligt ut av kommunfullmäktiges ordförande vid fullmäktiges sista sammanträde för året.

Bakgrund

I samband med budgetarbetet för år 1993 kom frågan om eventuella stimulansåtgärder för miljöinsatser för första gången upp. Då väcktes även tanken på att en del i dessa åtgärder kunde bestå av ett miljöpris/stipendium.

Nu gällande stadgar för Hörby kommuns miljöpris och miljöstipendium antogs av kommunfullmäktige i beslut 2009-03-30. Sedan 2016 delas endast miljöpris ut.

Miljöpris

Miljöpris delas ut till enskild person, företag eller organisation med säte i kommunen.

Priset delas ut för särskilt förtjänstfull insats inom miljöområdet. Insatsen skall leda till en bättre miljö eller förebygga, begränsa eller undanröja en miljö- och eller hälsofarlig verksamhet genom exempelvis information, undervisning, produktutveckling, eller aktivt miljö- och naturvårdsarbete. Miljöpriset delas inte ut för insatser inom arbetsmiljöområdet.

​​​
Kontakta oss
Bygg & Miljö

Telefon: 0415-37 83 10
 
Hörby kommun
Miljönämnden
242 80  Hörby