Äta

Maten har en stor påverkan på miljön och står för ca 25 procent av de totala växthusgasutsläppen. Hit räknas alla utsläpp som orsakas under matens väg från produktionen till butiken. Innan matvarorna har nått matbordet har de förädlats, lagrats, ompaketerats och mellan varje steg är det inte ovanligt att den fraktats mellan olika länder.

Det är framförallt produktionen av kött resurskrävande och orsakar stor utsläpp av växthusgaser. Förutom utsläpp av växthusgaser kommer även stora mängder bekämpningsmedel ut i naturen. Genom att äta mer ekologiskt och vegetariskt minskar vi dessa utsläpp.

Minska matsvinnet

I Sverige slänger vi ca 30 procent av matvarorna vi köper. Vi skulle kunna minska såväl inköpen som de klimatsläpp som maten står för och samtidigt spara pengar enbart genom att ändra på våra rutiner.

  • Laga inte mer mat än det som går åt.

  • Titta igenom kylskåpet flera gånger i veckan och se över om det finns varor som närmar sig sitt ”bäst-före-datum”. Har datumet gått ut? Lukta och smaka, om varan ser ok ut så lite på dina sinnen!

Välj ekologiskt och andra hållbarhetsmärkningar

Genom att handla ekologisk mat, som odlas utan bekämpningsmedel, genmodifierade organismer (GMO) och energislukande konstgödsel, bidrar du till ett hållbart jordbruk samtidigt som risken att få i dig rester av kemiska bekämpningsmedel minskar. För att en produkt ska få marknadsföras som ekologisk måste den produceras enligt EU:s regler och kontrolleras av en godkänd kontrollorganisation. Det finns flera miljömärkningar för ekologiska produkter. KRAV och EU:s märkning för ekologiskt jordbruk är de vanligaste. EU:s märkning för ekologiskt jordbruk har nyligen bytts ut och den gamla märkningen kan förekomma parallellt med den nya under en övergångsperiod. För fisk- och skaldjursprodukter är det miljömärkningen Marine Stewardship Council (MSC) som är en internationell märkning för ett hållbart fiskande.

logo_kravNy.gifmsc_logga.jpgnew_logo_organic_farming_en.jpgekologiskt_jordbruk.gif

Läs mer om miljömärkningar på Konsumentverkets hemsida. Använd dig av Naturskyddsföreningens Gröna Guide som visar vilka fisksorter som fortfarande är ok att äta och vilka som är rödlistade.  

Välj närodlat och säsongsanpassat

Att välja livsmedel som är närproducerat ger nästan alltid en mindre klimatpåverkan än om maten transporterats en längre resa. Det gäller huvudsakligen frukt och grönsaker. Kontrollera dock att maten även har blivit förädlad/packad i närheten. Att köpa närodlat innebär också att välja råvaror efter säsong. Istället för att köpa tomater och gurka på vintern är det bättre att välja vitkål, purjolök och rotfrukter. Potatis är också ett mer klimatsmart alternativ än vad ris och pasta är.

Ät mer vegetariskt

Köttets klimatpåverkan är mycket hög. Uppfödning av djur ger globalt en större klimatpåverkan än till exempel trafiken. De senaste 20 åren har vår köttkonsumtion ökat med nästan 40 procent. För att minska köttproduktionens klimatpåverkan måste vi äta mindre kött samt vara noga med att välja vilket kött som vi köper. Välj ett ekologiskt naturbeteskött eller vilt om möjligheten finns.

 
Mer information
Miljömärkning

Mer information om miljömärkningar finner du på Konsumentverkets hemsida:
 

Gröna Guiden

Läs mer om vilka produkter som har mindre miljöpåverkan i Naturskyddsföreningens Gröna Gudie.