Bo

I hemmet finns det fyra områden där du kan göra störst skillnad mot att leva hållbart: energi, vatten, avfall samt renovering och inredning.

Lev energieffektivt och hushåll med vattenanvändningen

 • Byt ut gamla glödlampor till lågenergi- och LED-lampor.

 • Byt till el och uppvärmning från förnyelsebara källor.

 • Sänk inomhustemperaturen med en grad, det innebär en besparing på ca 5 procent av den totala uppvärmningskostnaden.

 • Duscha snabbt. Om du duschar 5 minuter per dag kostar det ca 1200 kr per år, för både energi och varmvatten.

 • Tvätta alltid med full maskin och låt tvätten självtorka om du har den möjligheten. En halvfull tvättmaskin förbrukar nästan lika mycket energi som en full tvättmaskin.

 • Stänga av din tekniska utrustning istället för att ha dem i standby-läge. Ett praktiskt och enkelt sätt är att koppla all lös teknisk utrustnings såsom tv, datorn, laddare osv. till ett och samma grenuttag med strömbrytare.

Källsortera och lämna in för återanvändning

 • Dina sopor blir till nya råvaror vid källsortering. Det är ett bra sätt att spara energi och jordens resurser. Glas och metall kan återvinnas hur många gånger som helst. När exempelvis pantade aluminiumburkar återvinns sparas 95 procent energi jämfört med framställning av nytt aluminium.

 • Lämna in kläder, möbler och annat bohag till återanvändning. Sälj eller ge bort saker som du tröttnat på eller inte längre behöver. 

 • Minska pappersflödet, sätt upp en skylt på brevlådan om du inte vill ha reklam, det sparar på våra träd.

Mer information om hur du bäst källsorterar finner du på MERAB:s hemsida. MERAB är ett regionalt avfalls- och återvinnings-företag som ägs gemensamt av de tre kommunerna Eslöv, Hörby och Höör. MERAB svarar för driften av sex återvinningscentraler och ansvarar för insamling av hushållsavfall i samtliga tre ägarkommuner.

Gör rent utan att förorena

 • Välj miljömärkta produkter för hygien och rengöring. Använd så lite specialmedel som möjligt, ett milt diskmedel räcker till mycket. Naturskyddsföreningens Gröna guide innehåller vägledning för kemikalier i hemmet.

 • Låt bli att välja produkter som innehåller ”antibakteriella” ämnen. Köp inte tandkräm eller deodoranter som innehåller triclosan [Läs] . Triclosan är klassificerat som miljöfarligt och är giftigt för vattenlevande organismer. Undvik också vitvaror och träningskläder som innehåller silverjoner (som ska motverka bakterier och dålig lukt). De giftiga silverjonerna tvättas ur kläderna och hamnar i avloppen och skadar miljön. De vitvaror som innehåller silverjoner får också urlakningar av silverjoner som slutligen hamnar i miljön. Flera hygienartiklar, vanligt bland mjällschampon, innehåller zinkpyrition [Läs] som är extremt giftigt för vattenlevande organismer.

 • Tvätta alltid bilen i en biltvättsanläggning. Om du tvättar bilen på gatan är risken stor att det smutsiga tvättvattnet rinner ner i dagvattenbrunnar som leds direkt ut i våra vattendrag.

Renovera och inred med miljöhänsyn

 • Återanvänd i så stor utsträckning som möjligt. Köp begagnat, måla om, klä om och sätt din egna klimatsmarta prägel på din inredning.

 • Om du planerar att renovera delar av fastigheten leta gärna då efter varor som är återvunna. Exempel på verksamheter som återanvänder varor till fastigheter är Malmö Återbyggdepå.

Mer information
MERAB

Mer information om hur hanterar ditt avfall finner på MERABs hemsida:

Miljömärkning

Läs mer om miljömärkta produkter på Konsumentverkets hemsida:

Gröna guiden

Du finner mer information om hållabara produkter i Naturskyddsföreningens Gröna guide: