Resa

Hushållens resor ökar i både längd och antal. Bilen används både till jobbet och på fritiden. Att resa förknippas med både nytta och nöje och för många upplevs bilen vara den bästa lösningen för att lösa vardagens och fritidens brist på tid. Samtidigt står bilen för en betydande del av hushållens utgifter och utsläppen från resor står för en stor andel av de koldioxidutsläpp som bidrar till växthuseffekten. Det finns många åtgärder du kan vidta för att minska bilens utsläpp samt alternativ till bilen som kan vara värda att fundera över.

Snabba färjor och flyg påverkar klimatet mest, räknat per passagerare och kilometer. Men det som ger störst positiv miljöeffekt är att ersätta så många bilresor som möjligt med gång cykel eller tåg och buss.

Visste du att…

 • En genomsnittlig dag förflyttar sig Sveriges befolkning 363 miljoner kilometer. 64 procent av alla dessa kilometrar sker som förare eller passagerare i bil, 15 procent i flyg, 7 procent i tåg och 6 procent i buss.

 • Den genomsnittliga reslängden för en flygresa är drygt 150 mil, för en tågresa 11 mil och för en bilresa 3 mil.

 • Ungefär hälften av alla bilresor är kortare än 5 kilometer, i tätorterna oftast kortare än 3–4 kilometer.

 • 86 procent av alla bilresor till och från jobbet och i tjänsten sker med en ensam förare.

Läs gärna mer om hur vi reser på Trafikverkets hemsida. 

Kartlägg dina resvanor

Genom att kartlägga dina resor kan du se hur du bäst kan ändra ditt beteende för ett mer hållbart resande. Ställ dig frågorna:

 • Hur används bilen?

 • Är det mest korta resor?

 • Hur många mil körs per år?

 • Kan mina bilresor ersättas med kollektivtrafiken eller resor med cykel?

En vanlig bil kostar mellan 30 000 och 50 000 kronor per år vid 1500 mil, inräknat värdeminskning, skatt, reparationer, bränsleförbrukning, besiktning och andra driftskostnader. På Konsumentverkets hemsida kan du använda Bilkalkylen för att beräkna dina kostnader.

Ditt körsätt påverkar bränsleförbrukningen

Genom ändrat körsätt kan man minska bränsleförbrukningen mellan 4 – 10 procent. Bränsleeffektivkörning minskar utsläppen av koldioxid och kan spara mellan 500-1000 kronor per år.

 • Planera din resa och kör med god framförhållning så att du slipper att bromsa bort rörelseenergi i onödan.

 • Växla upp tidigt och kör med högsta möjliga växel, många bilar kan köras på femmans växel redan vid 50 km/h.

 • Accelerera bestämt och kvickt tills du når rätt hastighet, en halv gas kan vara lagom.

 • Undvik tomgångskörning. Det går åt mycket energi att få igång bilen igen. Om bilen kan hållas i rullning minskar förbrukningen av bränslet.

 • Motorbromsa – släpp på gasen och låt en växel vara i, moderna bilar kan nå nollförbrukning samtidigt som farten minskar.

 • Håll hastighetsgränserna.

 • Använd motorvärmare vid temperaturer under 10 grader C. Det kan spara upp till en deciliter per körning.

 • Använd rätt däcktryck – det kan minska bränsleförbrukningen med upp till 5 procent.

 • Undvik att köra med takbox och takräcke om det inte är nödvändigt, det kan spara mer än en deciliter per mil.

Läs mer om hur du kan minska din bränsleförbrukning på Trafikverkets hemsida och Energimyndighetens hemsida.

Kollektivtrafiken i Hörby

Hörby har ett bra utbyggt kollektivtrafiknät. Läs mer på Skånetrafikens hemsida för att se hur du bäst kan resa med kollektivtrafiken.

Flyg- och båtresor

Snabba färjor och flyg påverkar klimatet mest, räknat per passagerare och kilometer. Res mindre med snabbfärjor. Snabbfärjor med en marschfart på mellan 28-40 knop är avsevärt mer energikrävande än konventionella färjor med lägre hastigheter. Fartygens utsläpp till både luft och vatten har fått allt mer uppmärksamhet på senare år. Både långväga och kortare flygresor har en betydande klimatpåverkan. De kortare flygresorna kan ersättas med andra alternativ såsom tåg.

För de längre flygresorna, som exempelvis resor till Asien, finns inga alternativa transportslag som ger lägre utsläpp. För att utsläppen ska minska krävs val av mer närbelägna resmål eller ett mer sparsamt resande. Kanske ligger det i framtiden att flyga mer sällan och att stanna borta längre när man väl åker?

Du kan räkna ut hur mycket utsläpp din flygresa bidrar med på Transportstyrelsens hemsida.

 
Mer information
Trafikverket

Läs mer om hur dina resval gör skillnad i miljöpåverkan på Trafikverkets hemsida

Bilkalkylen

På Konsumentverkets hemsida kan du via bilkalkylen räkna ut bilens totala kostnad.
 

Sparsam körning

Läs mer om hur du kan ändra ditt körsätt och minska din bränsleförbrukning på Energimyndighetens hemsida:
 

Kollektivtrafiken i Hörby

Läs mer om kollektivtrafiken i Hörby på Skånetrafikens hemsida:
 

Närtrafik mellan Hörby och Önneköp körs under lördagar och söndagar med taxi och beställs via telefon 0771-77 33 00, förbeställning minst två timmar i förväg.

Dina flygresor

På Transportstyrelsens hemsida kan du räkna på hur mycket utsläpp din flygresa bidrar med: