Livsmedel

Som livsmedel räknas alla matvaror, dryckesvaror, eller annat som är avsett att förtäras. Livsmedelsinspektören har som uppgift att kontrollera att hanteringen av livsmedel sköts på ett korrekt och hygieniskt sätt för att skydda konsumentens intressen.

Innan en verksamhet som hanterar livsmedel startar krävs alltid minst att en anmälan görs till Miljönämnden. I Hörby finns cirka 130 registrerade livsmedelsföretag, till exempel skolkök, pizzerior, butiker och mobila vagnar.

Livsmedelsinspektören kontrollerar regelbundet att företagen uppfyller lagstiftningen. Det innebär bland annat att ingen ska bli sjuk av maten och ingen ska bli vilseledd av exempelvis märkning och menyer.

Mer information

Information om Mobil livsmedelshantering [Läs]  (pdf 443 kB)

Kontakta oss
Bygg & Miljö

Expedition
Telefontid måndag-fredag kl 10-12
Telefon: 0415-37 83 10

Livsmedelsinspektör

Christoffer Höstgren
Telefon: 0415- 37 82 67